OUTSERVICE oświadcza, że dane zawarte na stronach ninejszego portalu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom portalu, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym. OUTSERVICE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, analiz lub informacji, publikowanych w portalu, a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik. OUTSERVICE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z publikowanych informacji.Designing a product is designing a relationship. - Steve Rogers