Poniżej znajdują się wybrane obszary naszych kompetencji.Sieci LAN/WAN:

» Cisco Certified Network Associate
» Cisco Certified Network Professional
» Configuring BGP on Cisco Routers
» Implementing Cisco Quality of Service
» Implementing Cisco MPLS


Bezpieczeństwo:

» Cisco Certified Security Professional
» Juniper Networks Certified Internet Associate (JNCIA-AC)
» Check Point Security Adminstrator R70/R71


Inne:

» Microsoft Certified Systems Administrator
» Microsoft Certified IT Professional Enterprise Support Technican
» Red Hat System Administrator
» ITIL v3 Foundation


Posiadana wiedza nabiera wartości wtedy, kiedy jest wykorzystywana w praktyce.